Azerbaycan
Ümit Neccari
Azerbaycan
Ümit Neccari, 15 Nisan 1989'da Tebriz şehrinde doğdu. İlköğrenimini Tebriz'de aldı. 2009-2013 yıllarında Hür İslam Üniversitesi Tebriz şubesi Elektronik Fakültesi'nde okudu. 2016-2020 yıllarında Bakü Avrasya Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde "Azerbaycan Dili ve Edebiyatı" okudu. Azerbaycan Yazarlar Birliği (AYB) ve Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği (DGTYB) üyesidir. Ümit Neccari kariyerine genç yaşta başladı. İlk yazıları Tebriz dergilerinde yayınlandı. Üç kitabın yazarıdır. "Kuşlar Vadisi" ve "Duvarların Ötesinde" kitapları 2015 ve 2019'da Tebriz'de yayınlandı. 2019 yılında Bakü'de "Karanlığın Fotoğrafı" kitabı yayınlandı. 2020 yılında Belgrad'da SLIKA TAME (Sırpça) adlı şiir kitabı yayınlandı. Neccari aynı zamanda aktif bir tercümandır. Klasik ve modern Fars edebiyatının örnekleri olan birkaç kitap ve şiiri Farsça'dan Azerbaycan türkcesine çevirdi. Ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirlerini ve ünlü İranlı yazar Sadık Hidayet'in eserlerini Azerbaycan türkcesine çevirmiştir. Şiirleri Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, İspanya, İtalya, Belçika, Kanada, Türkiye, Özbekistan, Irak, Kazakistan, Gürcistan, Şili ve İran'da yayımlandı. Umid Najjari was born on April 15, 1989 in the city of Tabriz. He received his primary education in Tabriz. In 2009-2013 he studied at the Faculty of Electronics of the Tabriz branch of the Islamic Free University. In 2016-2020, he studied at the Faculty of Philology of Baku Eurasian University, majoring in “Azerbaijani Language and Literature.” He is a member of the Azerbaijan Writers' Union (AWU) and the World Union of Young Turkish Writers (DGTYB). Umid Najjari began his career at a young age. His first works were published in the periodicals of Tabriz. He is the author of three books. In 2015, the books “Valley of Birds” and in 2019 “On the other side of the walls” were published in Tabriz. In 2019, the book “Photo of Darkness” was published in Baku. In 2020, a book of poems “SLIKA TAME” (in Serbian) was published in Belgrade. Najjari is also an active translator. He translated several books and poems that are examples of classical and modern Persian literature from Persian into Azerbaijani. His poems have been published in the United States, Serbia, Spain, Italy, Belgium, Canada, Turkey, Uzbekistan, Iraq, Kazakhstan, Georgia, Chile and Iran.

A HOMELAND OF A SIZE OF UMBRELLA

 

You saw me in your dream

on the day I forgot my feet

and from the moment I am aware of the loneliness of my hands…

I am telling you about the curly streets of autumn.

…you saw me in your dream

on the night I burnt to ashes in a city of winds.

from the very moment I cast my eyes on a strange land

I call out to you from a dry leaf radio

…Listen, please!

There is just one station left to reach a place, empty, without you…

Your absence is like a bitter pill,

failing to soothe my grief.

…you saw me in your dream

in a gulp of cloud swallowed by me.

whatever a mirror reflects is just your absence…

Hair of my feelings turn white in your absence,

wisdom tooth of my feelings aches

as you go away…

In your absence, my feeling of missing is as much as a beggar

sitting by a wall

every step turns out a feeling of missing

in your absence…

No pitying the strange land I live in

Rather, spare a homeland of a size of umbrella in the rain, for me!

-----

Bir Şemsiyelik Vatan

Beni rüyanda gördün

Ayaklarımı unutuverdiğim gün,

Ellerimin kimsesizliğini fark ettiğim anda...

Sana sonbaharın dolambaçlı sokaklarından sesleniyorum.

...beni rüyanda gördün

rüzgârlar şehrinde küle dönüştüğüm gecede.

gurbeti gözlerime yüklediğim an

sana kuru yapraklar radyosundan sesleniyorum.

...Dinle!

Sensiz, bomboş bir yere 

bir istasyon uzaklıktayım...

Sensizlik bir acı ilâç, avutmuyor dertlerimi.

...Beni rüyanda gördün

bir yudumda içtiğim bulutta.

Sensizliktir, aynada görünen her ne varsa...

Hislerimin saçlarına aklar düşüyor yokluğunda,

Hislerimin yirmilikleri sızlıyor sen uzaklaşınca...

Yokluğunda bir duvarın dibine 

sinmiş dilencininki kadardır özlemlerim,

her adım özleme dönüşür

yokluğunda...

Gurbetime ağlayınca

Bana bir şemsiyelik Vatan bulundur yağmurda!