Makedonya
Leyla Şerif Emin
Makedonya
1981 yılında Üsküp Makedonya'da doğdu. Üsküp, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi'nin Filoloji fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyat bölümünden mezun oldu. Kalkandelen Üniversitesi Şarkiyat Bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. Aynı bölümde iki yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Üsküp’te 2002 yılından itibaren "Köprü, Kültür Sanat ve Edebiyat" dergisini üniversite öğrencileri olarak çıkarmaya başladılar. Aynı derginin 2005 yılından beri genel yayın yönetmenidir. Derginin önemi, Makedonya sınırları içinde Türkçe yayınlanan, yegâne Kültür Sanat ve Edebiyat dergisi olmasıdır. Üç yıla yakın Makedonya Devlet Televizyonunun, Türk redaksiyonunda Gençlik Kültür programı hazırlayıp sundu. Makedonya Yazarlar Birliği üyesidir. 2016 yılında "Üskübistan" isimli deneme kitabı yayınladı. 2016 yılından itibaren Türkiye'nin haftalık Gerçek Hayat gazete/dergisinde haftalık köşe yazıları yazmaya başladı. Üsküp Makedonya’da düzenlenen birçok Şiir Şölenlerin organizasyonuna yardımcı oldu.

Üsküp Masalı

Tükenmez dertlerden ize büründüm
Açılan kanatlarında yer yok bana
Gizliden gizliye yola düştüm
Nar çatladı toprak yarıldı dağıldık toza dumana...
Köprü ayaklarına sarılır yosunlar
Bağlanır al yazmalar dolanır yaralara
İzbe karanlıklar güneşe hasretken
Zerreler umut bağlar açılacak kapılara
Üsküp her dem mum olur yanar
Gözyaşına tutunur dik durur
Kapısında bir uğultudur duyulur
Ayak izleri dünyaya meydan okur...
Büründüm ize dertlerden tükenerek
Bana yok yer kanatlarında, açma
Düştüm yola gizliye gizliden
Dumana toz dağıldı yarıldı toprak, çatladı nar...
Yosunlar sarılır ayaklarına köprünün
Yaralara dolanır yazmalar, al bağlanır
Hasretken güneşe, karanlıklar izbe
Kapılar açılacak bağlara, umut zerrelere...
Yanar durur uğultudur duyulur, dünyaya meydan okur...