Türkiye
Ali Günvar
Türkiye

1953 yılında İzmir’de doğdu. İTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdi (1978). Üç sayı süren Üç Çiçek dergisinin kurucularındandı (1983). 1986’da arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Şiir Atı Yayıncılık’ta Şiir Atı kitaplarını yayınladı. Şiir ve yazıları 1978’den itibaren Birikim, Yazko Edebiyat, Yazko Eleştiri, Yazko Felsefe, Gösteri, Oluşum, Poetika, Üç Çiçek, Şiir Atı, İmge / Ayrım, Sombahar, Bürde, Yedi İklim, Kitap Zamanı, Est et Non, İpek Dili, Kök Şiir gibi dergilerde yer aldı.

Şiir Kitapları: Çarpık Hüzünler Kantatı (1984), Anthropomorphus (1987), Eyzan (1997), Nisyan/Rapsodi (2002), Ricatlar Kitabı (2013).

Düzyazı Kitabı: Doğru Yazılar (1999 - 2017).

pervâsız sone

fersiz dağılır akşama sesler.
rûhundakibîçâre hevesler-
-den yankılanırsa da pesler,
kalbin acı sürgünleri besler.

pürhûn, menevişlerdeki rûyâ
yorgun yüreğinde mücellâ
ıssızlığı yaydıkça havâya,
sarsar seni ürperti ve îmâ...

bellek ki, hazırdır yanılırken
canvermeye...sislerdeferâmuş
düşler açılır... yankılı meltem
gündüzleri sessizce savurmuş-

-tur. yaz, ağır akşamda yanarken,
ifşâ eder esrârınıhâmuş...