Türkiye
Adem Turan
Türkiye
1960’ta Çanakkale – Biga’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Biga’da, Üniversiteyi ise Bursa’da okudu. İlk ürünlerini Bursa’dayken vermeye başladı ve bu ürünler, Yenidevir gazetesi ile Bursa Sanat - Edebiyat dergisinde yayınlandı. Bir dönem, Bursa Marmara gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. Şiir ve yazıları, 1982 yılından itibaren Yönelişler, Mavera, Yedi İklim, Kayıtlar, Düş Çınarı, Edebiyat Ortamı, Ay Vakti, Bir Nokta, Edep, Türk Dili, İtibar gibi dergilerde yayınlandı/ yayınlanıyor.

Şiir Kitapları

  • Artık Kuşlarını Uçur
  • Hayâl Defteri
  • Son Günün Şiiri
  • Nisan Çobanı
  • Ateşte Yıkanmış Atlar
  • Şiir Taşı
  • Devamsızlar İçin
  • Borges Borges/Gün doğarken Gün Batımı

Kızarmış Nar Aşkına

Şehri sabah akşam omuzlayan
Kutsanmış ordular aşkına!
Sararan yapraklar ve rahat mezarlar aşkına!
Kılıcımı verin bana, hırsından çatlayacak
Son bir vuruş için, kılıcımı!

Böylece, yükümü benim yüklenenler
Rengimi bürünenler, geçerken köprülerden
Bırakıp kaçarlar uçurumları görünce
Bırakıp taraçalara boşalmış kovalarını
Tarçın içmeye giderler bin hevesle
Güvercin uçurmaya, taş sektirmeye
Ya da buzla ateş söndürmeye
Gün boyu.

Şimdi, âniden çıkan rüzgârla, başımı
Şimdi, içimde büyüyen dünyayla, sesimi
Yüz yıl mı desem, elma mı desem, afrika mı?
Şehri boydan boya geçen kuzular aşkına mı desem?
Beni ey güz, ağlayan bulutlar aşkına!
Beni ey geçip giden günler, kızarmış nâr aşkına!
Ölüm kapımı çalmadan
Beni dünyanın bütün yokuşlarına...